برای معرفی کارکنان دفتر نهاد نماینگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان گیلان ( کلیک کنید)
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان گیلان

برای معرفی کارکنان دفتر نهاد نماینگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان گیلان ( کلیک کنید)

معرفی کارکنان دفتر نهاد نماینگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان گیلان مسئول نهاد حجت الاسلام دکتر عاملی مدیر اجرایی: شاهین صفری واحد خواهران: سرکار خانم سمیه علیپور کارشناس مذهبی: محمد جواد یوسفی پور کارشناس مذهبی: مجتبی هوشیار