سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧
جستجو
معرفي كاركنان
موضوعات
اوقات شرعی
تقویم
نظرسنجی
حضور و فعالیت در فضای مجازی از نظر شما به چه میزان اهمیت دارد؟

بسیار مهم است
اهمیت چندانی ندارد
جنبه سرگرمی دارد
نباید حضور داشت

آب و هوا

صفحه اصلي > برنامه های دانشجویان 
برنامه های دانشجویان
 
ثبت نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره ملی(درصورت داشتن صفر در ابتدا، آنها وارد گردد.): *
شماره تلفن همراه: *
دانشجوی پردیس: *
گروه آموزشی: *
شماره دانشجویی: *
ایمیل: *
آدرس:
ارسال تصوير فيش واريزي:
اینجانب خودم را متعد به اجرای قوانین و ضوابط برنامه "اعتکاف" می دانم.*
عنوان

ثبت نام به پایان رسیده است